ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI SFANTU_GHEORGHE
 
Comuna Sfantu Gheorghe,judetul Tulcea str.I, nr 33, cod 827195; tel: 0371.337.460; fax: --; e-mail: primaria_sf.gheorghe_delta@yahoo.com       

harta site: Strategia de Dezvoltare >>> Analiza SWOT

  Analiza SWOT Factorii de interes Strategia de Dezvoltare  

 

ANALIZA SWOT COMUNA SFÂNTU GHEORGHE , JUDEŢUL TULCEA    

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE - AMENINŢĂRI OPORTUNITĂŢI       
Existenţa unui patrimoniu natural cu o valoare inestimabilă (DeltaDunării) · Aşezarea la malul Mării Negre · Convieţuirea paşnică a minorităţilor şi procesul de aculturaţie în anumite domenii ale vieţii tradiţionale care a dat naştere unor sisteme culturale unice; · Existenţa unor structuri administrative şi instituţionale deschise colaborării şi iniţierii unor activităţi comune; · Creşterea confortului (numărul · Exploatarea turistică haotică a Deltei Dunării; · Lipsa resurselor financiare pentru susţinerea de către autorităţile publice a unor proiecte mari de infrastructură care să încurajeze dezvoltarea turistică a comunei; · Infrastructura de acces este improprie desfăşurării unui turism eficient şi de calitate; · Puterea economică destul de scăzută a localnicilor şi lipsa interesului GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European Inovaţie în administraţie Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative” camerelor ocupate pe cap de locuitor şi anumite servicii – ex. televiziune prin satelit , telefonie mobilă şi internet ); · Creşterea consumului; · Resurse naturale valorificabile : peşte , cătină , răchită , papură , stuf pentru actul cultural; · Media de vârstă ridicată ; · Accesibilitatea greoaie a turiştilor în zonă datorită accesului exclusiv pe apă · Lipsa unor publicaţii de promovare a comunei şi a valorilor sale · Lipsă valorificare a meşteşugurilor tradiţionale · Infrastructură de mediu deficitară, deşeuri necontrolate · Lipsa personalului specializat pentru atragerea de finanţări comunitare si gestiune de proiecte · Infrastructura de sănătate deficitară · Rată scăzută de ocupare a forţei de muncă · Puterea economică destul de scăzută a localnicilor · Lipsă locuri de muncă AMENINŢĂRI OPORTUNITĂŢI · Riscuri naturale , în special inundaţii · Diminuarea numărului de turişti români sau străini care vizitează regiunea datorită lipsei unor acţiuni · Potenţialul turistic extraordinar al zonei · Introducerea facilităţilor fiscale pentru agenţii economici care investesc în GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European Inovaţie în administraţie Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative” unitare de promovare cu implicarea tuturor factorilor interesaţi; · Standard de viaţă tot mai scăzut care are ca rezultat migrarea tinerilor instruiţi către centrele urbane · Declinul demografic semnificativ; · Creşterea economică insuficient de intensă scopul modernizării comunei Sfântu Gheorghe · O serie de produse se pot valorifica şi se pot prelucra în zona · Oportunităţile create de spaţiul natural şi cultural · Înfiinţarea de microferme de creştere şi îngrăşare a animalelor şi puncte de valorificare a produselor provenite de la animalele crescute în comună. · Posibilitatea stabilirii de consorţii la nivel local sau judeţean pentru accesare Fonduri structurale · Posibilitatea identificării de surse de finanţare pentru proiecte viabile ale comunităţii şi care sunt stabilite ca priorităţi în mod participativ ( ecologizare şi formarea canalizării şi a staţiei de epurare, modernizarea drumurilor comunale, modernizare iluminatului public, etc).
p1-  admin, 21-07-2015   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2020 Primaria Sfantu_Gheorghe - Toate drepturile rezervate